Podsumowanie akcji Caritas: "Kromka chleba do sąsiada".

Więcej zdjęć.