^
Get Adobe Flash player

Historia

Dekretem z dnia 25.09.1996r. Biskup Diecezji Włocławskiej Bronisław Dembowski eryguje nową parafię z dniem 26.09.1996r. pod wezwaniem Bł. Michała Kozala.

 30.08.1996r. rozpoczęto prace związane z budową kaplicy, która została przywieziona w elementach aż z Wielunia.

 

 26.10.1996r. firma pana Mirosława Mrugalskiego wymalowała z zewnątrz kaplicę.

 Rok później został również zakupiony sztandar dla parafii

 oraz została przedstawiona propozycja przyszłej świątyni.

30.03.1998r. rozpoczęto prace związane z wykopem fundamentów pod nowy Kościół.

 

8 kwietnia 1998r. zostaje zamontowany dzwon podarowany przez ks. Jana Dwojackiego Proboszcza Parafii Piątek Wielki koło Kalisza.

Dzwon został nazwany imieniem Jana Pawła II.

 

W sierpniu 1998r. nowobudujący się Kościół posiada już ławy fundamentowe.

Kwiecień 1999r. - plac budowy.

 W ciągu roku prace budowlane przybierały na rozmachu.

 

 Stan budowy - lipiec 1999r.

25.09.1999r. budowa murów została zakończona, część stropów wylana oraz wylano pierwszą posadzkę.

 27.09.1999r. odbyła się pierwsza Msza Święta odprawiona przez Duszpasterza Diecezji Włocławskiej ks. Biskupa Bronisława Dębowskiego .

 Przy tej okazji został wmurowany kamień węgielny.

 

 30 listopada 1999r. zakończono kolejny etap prac.

 Zaawansowanie budowy na dzień 26 września 2000r.

Wykonano pokrycie dachowe oraz wciągnięto krzyże (30 listopada 2000r.).

15 grudnia zaczął się montaż okien w nowopowstałej świątyni.

 Pierwsze Święta Bożonarodzeniowe w nowej świątyni.

 Postępy budowlane - kwiecień 2001r.

 Zostaje zamontowany nowy ołtarz

 

oraz krzyż z początku XIX w. - dar parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy.

 30 kwietnia 2003r. odbyła się ostatnia msza w kaplicy. Z nastaniem dnia 1 maja wszystkie msze odbywają się już w nowej świątyni. Trwały pieczołowite prace porządkowe przed i środku kościoła, przed Mszą Świętą o godzinie 17.

 12 czerwca 2003r. zostaje zamontowana marmurowa posadzka w prezbiterium.

10 lipca 2003r. - trwa rozbiórka kaplicy, która zostaje przekazana do Koła, gdzie będzie budowany nowy kościół.

Historia będzie sukcesywnie powiększana o nowe fakty.

Copyright © 2018.  Rights Reserved.